RENDGENSKA DIJAGNOSTIKA

Rendgensko radiografsko snimanje je neinvazivna klasična dijagnostička procedura kojom se na najbrži i pouzdan način dobijaju osnove informacije o stanju ispitavane regije pacijenta, koje su bitne za konačnu dijagnozu i dalji tok lečenja.

Najčešće se koristi kao osnovna, odnosno polazna dijagnostička metoda u pretragama pluća i srca, zatim koštano-zglobnog sistema, abdomena, urotrakta.

Rendgenski snimci nam pružaju informacije o zapaljenskim bolestima organa, tumorima, povredama kostiju i organa, zapaljenskim i degenerativnim promenama na kostima i zglobovima. U našoj ordinaciji koristimo najnoviji digitalni aparat marke „Philips“ koji uz najmanje doze zračenja, značajno manje i preko 30% u odnosu na klasične RTG aparate, pravi slike vrhunskih performansi.

Snimanje je bezbolno, traje relativno kratko, nekoliko minuta, ne zahteva posebnu pripremu, osim kada su u pitanju nativna snimanja urotrakta.

Snimci se očitavaju u najkraćem mogućem roku od strane lekara specijaliste radiologije obučenog za ovakve dijagnostičke procedure.

RTG PLUĆA I SRCA – Nakon anamenze i kliničkog pregleda, prva i osnovna slikovna tehnika kojom isključujemo ili potvrđujemo sumnju na određeno obolenje, metoda je nezaobilazna kod sumnji na zapaljenske promene u plućima, tečne i gasne kolekcije u plućnoj maramici, traumi i sumnji na tumorske promene, metastaze, akutnu srčanu insuficijenciju, u poslednje vreme nezaobilazna u dijagnostici i lečenju COVID-19 infekcije. Takođe je nezaobilazna kod preoperativnih priprema, sistematskih pregleda, kod osoba kod kojih postoji povećan rizik, kao što su pušači i osobe određenih zanimanja.

RTG KOŠTANO-ZGLOBNOG SISTEMA: nezaobilazna metoda kod sumnje na traumu kostiju, zatim degenerativne, inflamatorne i reumatske bolesti kostiju i zglobova, kod sumnji na koštane tumore, kod uređenih deformiteta, procenu koštane zrelosti kod dece, za dijagnozu i efekte lečenja skolioze (krivine) kičmenog stuba, takođe je prva slikovna tehnika u dijagnostici bolesti sinusa, odnosno paranazalnih šupljina.

RTG ABDOMENA (trbuha): kod sumnji na slobodan gas u trbuhu, odnosno trbušnoj duplji, a koji nam ukazuje da se radi o hitnom stanju kod koga je neophodna dalja dijagnosika i lečenje, zatim kod sumnji na poremećaje u crevnoj peristaltici, odnosno o zastoju u crevoj pasaži-ileus (tzv.“zapetljaj creva“). Takođe nam služi u otkrivanju i položaju radio-detektabilnih stranih tela.

RTG URINARNOG SISTEMA (urotrakta): Snimci urotrakta se izvode kod sumnje na postojanje bubrežnih kamenaca u bubrezima, ureterima ili mokraćnoj bešici, eventualno tumorskih lezija i inflamatornih stanja, zatim se dobijaju podaci o veličini, obliku i položaju bubrega. Procenjuju se i drugi znaci, ilio-psoas mišići, kao i retroperitonealni prostor kod sumnje na prisustvo slobodnog gasa.

Za snimanje urotrakta, poželjno je da u crevima bude što manje gasa, kako bi se strukture retroperitoneuma, odnosno antomskog prostora iza trbušne duplje, a gde se nalaze bubrezi što bolje prikazale, te je neophodno dan do dva pre snimanja izbegavati hranu bogatu vlaknima, pasulj, boraniju, kupus, grašak uz korištenje lekova sa smanjenje naduvenosti.