Magnet Sremska Mitrovica
Menu
O nama

Specijalistička ordinacija za dijagnostiku magnetnom rezonancom u Sremskoj Mitrovici osnovana je 2018. godine, sa ciljem da pacijentima omogući da na brz i jednostavan način dođu do tačne dijagnoze, pregledom na savremenom aparatu jačine 1 T. Na raspolaganju su najbolji radiolozi iz oblasti magnente rezonance koji interpretiraju nalaze na najvišem nivou. Radiolozi koji interpretiraju nalaze su specijalisti i subspecijalisti u oblasti radiologije, sa višegodišnjim iskustvom, čiji je rad prepoznat u Srbiji i inostranstvu kao viskokvalitetan i na najvišem nivou.

Interpretacija (očitavanje) i izdavanje nalaza se vrši u najkraćem vremenskom roku. Presudan faktor u brzini interpretacije i izdavanju nalaza predstavlja kompleksnost (težina) svakog pojedinačnog slučaja, te je u svrhu postizanja što preciznije i tačnije dijagnoze obezbeđen konsultantski tim eminentnih stručnjaka u raznim subspecijalističkim oblastima radiologije.

Naš tim

Dr sc. med. dr Vesna Njagulj
specijalista radiologije

Predhodna radna iskustva:
2006-2012. Centar za radiologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2012-2017. Institut za onkologiju Vojvodine, Centar za imidžing dijagnostiku, Sremska Kamenica
2014-2017. Asistent na katedri za radiologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2017-2018. Opšta bolnica “Euromedik“, Beograd

Tretnutno angažovana:
2014 – Specijalistička ordinacija za MR dijagnostiku “Vuković-S”, Sombor
2014 – Zavod za dijagnostiku “Vamed & Partners – VMR”, Novi Sad
2017 – Specijalistička ordinacija “MRI System” Zrenjanin

 

Edukacija:
1999-2006. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2009-2012. Specijalista radiologije, Medicinski fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
2011-2014. Subspecijalista muskuloskeletne radiologije – Evropska diploma muskuloskeletne radiologije – Evropsko udruženje muskuloskeletnih radiologa (ESSR)
2010-2016. Doktorat medicinskih nauka, oblast radiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2014-2016. Subspecijalista neuroradiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

 

Specijalizovane edukacije u centrima van Srbije:
RTG/CT/MRI dijagnostička radiologija, neuroradiologije, radiologija osteomuskularnog sistema – Švajcarska, Turska, Nemačka

Profesionalno interesovanje:
Profesionalno interesovanje: RTG/CT/MRI dijagnostička radiologija; radiologija muskuloskeletnog sistema (sportske povrede, degenerativna, reumatološka oboljenja i bolesti kičmenog stuba), “body” i neuroradiološki imidžing.

Publikacije i učešće na naučnim i edukativnim skupovima:
Autor i koautor 8 publikovanih radova i preko 100 oralnih/poster prezentacija na kongresima, seminarima i kursevima u Srbiji i inostranstvu.

Članstvo u stručnim i strukovnim udruženjima:
ESSR- European Society of Skeletal Radiology; RSNA – Radiological Society of North America; ARRS – American Roentgen Ray Society; NASS – North American Spine Society; ESR – European Society of Radiology; SLD/DLV – Srpsko lekarsko društvo / Društvo lekara Vojvodine; URS – Udruženje radiologa Srbije.

Dr Saša Popović
Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
2000-2006. Lekar na specijalizaciji, potom lekar specijalista radiologije, Centar za imidžing dijagnostiku, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
2006. Zavod za dijagnostiku “Vamed & Partners – VMR”, Novi Sad
2011. Specijalistička ordinacija “Vuković-S”, Sombor
2017. Specijalistička ordinacija “MRI System” Zrenjanin

Edukacija:
1993-1999. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
1999-2000. Obavezan lekarski staž, Univerzitetska klinika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
2001-2005. Specijalizacija iz radiologije; Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
2004-2006. Magistarske studije, (završna godina); Katedra za postdiplomske studije iz neurofoziologije , Medicinski fakultet Univerzieta u Novom Sadu.

Specijalizovane edukacije u centrima van Srbije:
2003. Visitning research iz oblasti neuroradiologije, Jackson Memorial Hospital, Miami, Sjedinjene Američke Države.

Profesionalno interesovanje:
MRI dijagnostička radiologija; Dijagnostička radiologija oboljenja gastrointestinalnog i urogenitalnog sistema, dijagnostička radiologija urođenih i stečenih oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema.

Publikacije i učešće na naučnim i edukativnim skupovima:
Autor i koautor više radova prezentovanih u Srbiji i inostranstvu.

Članstvo u stručnim i strukovnim udruženjima:
RSNA – Radiological Society of North America, ESR – European Society of Radiology, SLD/DLV – Srpsko lekarsko društvo / Društvo lekara Vojvodine; URS – Udruženje radiologa Srbije.