O nama

Specijalistička ordinacija za dijagnostiku magnetnom rezonancom u Sremskoj Mitrovici osnovana je 2018. godine, sa ciljem da pacijentima omogući da na brz i jednostavan način dođu do tačne dijagnoze, pregledom na savremenom aparatu jačine 1 T. Na raspolaganju su najbolji radiolozi iz oblasti magnente rezonance koji interpretiraju nalaze na najvišem nivou. Radiolozi koji interpretiraju nalaze su specijalisti i subspecijalisti u oblasti radiologije, sa višegodišnjim iskustvom, čiji je rad prepoznat u Srbiji i inostranstvu kao visoko kvalitetan i na najvišem nivou.

Interpretacija (očitavanje) i izdavanje nalaza se vrši u najkraćem vremenskom roku. Presudan faktor u brzini interpretacije i izdavanju nalaza predstavlja kompleksnost (težina) svakog pojedinačnog slučaja, te je u svrhu postizanja što preciznije i tačnije dijagnoze obezbeđen konsultantski tim eminentnih stručnjaka u raznim subspecijalističkim oblastima radiologije.

NAŠ TIM

Dr Saša Popović
Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
2000-2006. Lekar na specijalizaciji, potom lekar specijalista radiologije, Centar za imidžing dijagnostiku, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
2006. Zavod za dijagnostiku “Vamed & Partners – VMR”, Novi Sad
2011. Specijalistička ordinacija “Vuković-S”, Sombor
2017. Specijalistička ordinacija “MRI System” Zrenjanin

Edukacija:
1993-1999. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
1999-2000. Obavezan lekarski staž, Univerzitetska klinika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
2001-2005. Specijalizacija iz radiologije; Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
2004-2006. Magistarske studije, (završna godina); Katedra za postdiplomske studije iz neurofoziologije , Medicinski fakultet Univerzieta u Novom Sadu.
Specijalizovane edukacije u centrima van Srbije:
2003. Visitning research iz oblasti neuroradiologije, Jackson Memorial Hospital, Miami, Sjedinjene Američke Države.

Profesionalno interesovanje:
MRI dijagnostička radiologija; Dijagnostička radiologija oboljenja gastrointestinalnog i urogenitalnog sistema, dijagnostička radiologija urođenih i stečenih oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema.

Publikacije i učešće na naučnim i edukativnim skupovima:
Autor i koautor više radova prezentovanih u Srbiji i inostranstvu.
Članstvo u stručnim i strukovnim udruženjima:
RSNA – Radiological Society of North America, ESR – European Society of Radiology, SLD/DLV – Srpsko lekarsko društvo / Društvo lekara Vojvodine; URS – Udruženje radiologa Srbije.