Magnetno-rezonantni imidžing je savremena, potpuno bezbedna i neinvazivna (bezbolna) radiološka dijagnostička metoda pregleda koja koristi jako magnetno polje, radiotalase i kompjuter kako bi prikazala unutrašnju strukturu svih delova tela mnogo jasnije i detaljnije od svih drugih dijagnostičkih metoda (npr. ultrazvuka, rendgena ili kompjuterizovane tomografije). MRI se ne zasniva na upotrebi jonizujućeg zračenja (tzv. rendgenskih ili X-zraka), te je u potpunosti bezbedna. Da bi se jasnije prikazale pojedine strukture u telu i dobila jasnija slika bolesti, tokom pregleda može biti potrebna primena kontrastnog sredstva. Kontrastna sredstva koja se koriste za preglede magnetnom rezonancom zasnivaju se na Gadolinijumu, koji izuzetno retko daje neželjene efekte i na koje su alergijske reakcije mnogo ređe, praktično zanemarljive, u poređenju sa jodnim kontrastnim sredstvima koja se koriste pri pregledu  kompjuterizovanom tomografijom (CT skener) ili pri nekim rendgenskim pregledima. Procenu kada se aplikuje kontrast vrši ordinirajući lekar-radiolog. Pregled na magnetnoj rezonanci traje od 30 – 60 minuta, u zavisnosti od toga koji deo tela se snima. Potrebno je da, pre pregleda magnetnom rezonancom, date informacije o zdravstvenim problemima koje imate, o ranijim, a naročito skorijim hirurškim intervencijama, alergijama, kao i ako znate ili sumnjate da ste u drugom stanju.

Magnetno polje nije štetno po zdravlje, ali postoji mogućnost da poremeti rad određenih medicinskih uređaja (npr. pejs-mejkera). Većina ortopedskih proteza i implanata je kompatibilno sa magnetnim poljem, ali, ako ih imate u svom telu, kao i bilo koji drugi metalni predmet, apsolutno je neophodno da o tome obavestite radiološkog tehničara pre ulaska u prostoriju sa uređajem za magnentu rezonancu.

Saveti o uzimanju ili uzdržavanju od hrane i pića se razlikuju među različitim ustanovama i u zavisnosti od pregleda i, ako je za Vaš pregled potrebna posebna priprema, o tome ćete informacije dobiti prilikom zakazivanja pregleda. Takođe, lekove koje redovno uzimate treba uobičajeno da uzmete i na dan samog pregleda, osim ako Vam je dato drugačije uputstvo prilikom zakazivanja pregleda. Magnetnom rezonancom je moguće prikazati sve organe i organske sisteme, izuzev plućnog parenhima gde se, zbog velike količine vazduha (i male količine vode u tkivu), magnetna rezonanca još uvek ne koristi u dijagnostičke svrhe.

S obzirom na to da je apsolutno neškodljiva i neinvazivna metoda, pregledi se mogu ponavljati bez ikakve bojazni i rizika po zdravlje pacijenta.