CENOVNIK RTG USLUGA

1

KRANIOGRAM

2,500.00

2

SINUSI (paranazalne šupljine)

2,000.00

3

TRAHEJA (dušnik)

2,500.00

4

VRATNA KIČMA

2,500.00

5

VRATNA KIČMA I CILJANI

3,000.00

6

VRATNA KIČMA I DINAMIČKI SNIMCI

4,000.00

7

MASTOIDI PO SCHULLER-U

2,500.00

8

TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOBOVI

3,500.00

9

TORAKALNA KIČMA

2,500.00

10

TORAKALNA KIČMA I DINAMIČKI

4,000.00

11

TORAKALNA KIČMA I CILJANI

3,000.00

12

RTG GRUDNO KOŠA

2,500.00

13

HEMITORAKS

2,500.00

14

RTG PLUĆA I SRCA

2,500.00

15

RTG GRUDNOG KOŠA (PA i profilni snimak)

3,000.00

16

JEDNO RAME

2,000.00

17

OBA RAMENA

3,500.00

18

LS KIČMA

2,500.00

19

LS KIČMA I DINAMIČKI SNIMCI

4,000.00

20

LS KIČMA I CILJANI SNIMCI

3,500.00

21

DVA SEGMENTA KIČME

4,000.00

22

CELA KIČMA (C, Th i LS)

6,000.00

23

CELA KIČMA I CILJANI SNIMCI

7,000.00

24

KARLICA I OBA ZGLOBA KUKA

2,500.00

25

KARLICA I CILJANI SNIMAK KUKA

3,500.00

26

SAKROILIJAČNI ZGLOBOVI

2,500.00

27

SISTEM: LOBANJA, GRUDNI KOŠ, TH, LS KIČMA I KARLICA

10,000.00

28

DUGE KOSTI (NADLAKTICA, PODLAKTICA…)

2,500.00

29

JEDNA ŠAKA

2,500.00

30

OBE ŠAKE

4,000.00

31

JEDAN RUČNI ZGLOB

2,500.00

32

OBA RUČNA ZGLOBA

4,000.00

33

JEDAN LAKAT

2,500.00

34

OBA LAKTA

4,000.00

35

JEDNO STOPALO

2,500.00

36

OBA STOPALA

4,000.00

37

JEDAN SKOČNI ZGLOB

2,500.00

38

OBA SKOČNA ZGLOBA

4,000.00

39

JEDNO KOLENO

2,500.00

40

OBA KOLENA

3,500.00

41

JEDNA PETNA KOST

2,500.00

42

OBE PETNE KOSTI

4,000.00

43

NATIVNI SNIMAK ABDOMENA

2,500.00

44

NATIVNI SNIMAK UROTRAKTA

3,000.00